Downloadverbod over twee jaar in praktijk

maandag 11 april 2011 - 15:47

Het downloadverbod wordt naar verwachting niet voor 1 januari 2013 doorgevoerd.

Dat meldt Wiebe Alkema, persvoorlichter bij het ministerie van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de ‘speerpuntenbrief auteursrecht’ die staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin meldt hij onder meer dat downloaden van auteursrechtelijk beschermd werk uit evident illegale bron onrechtmatig wordt, maar niet strafbaar. Downloaden is al geruime tijd onrechtmatig voor games en andere software, maar dat gaat in de toekomst dus ook gelden voor bijvoorbeeld films en muziek.

Met de civielrechtelijke maatregel neemt Nederland volgens Teeven in Europa ‘geen uitzonderingspositie meer in’. Consumenten hoeven echter niet bang te zijn voor criminalisering. Er komt geen zogeheten ‘three-strikes’-wet die Frankrijk en Engeland hebben ingevoerd om gebruikers van internet af te sluiten. “Er gaat geen jacht gemaakt worden op consumenten”, aldus Alkema.

Handhaving richt zich op websites en diensten en niet op consumenten die beperkt bestanden up- en downloaden. “Het is nu al mogelijk om websites en diensten met illegaal aanbod uit Nederland tot sluiting te dwingen, maar als die vanuit het buitenland afkomstig zijn kunnen ze nog niet worden aangepakt”, aldus Teeven. “Daarom kunnen rechthebbenden straks ook naar de rechter om een specifieke website of dienst waarvan is bewezen dat deze onrechtmatig handelt, door de Nederlandse accessprovider de toegang voor hun klanten tot die sites te laten blokkeren.”

Een blokkade kan alleen na tussenkomst van de rechter en uitsluitend als de websitebeheerder of de hostingprovider niet aan te spreken zijn. ‘Het is een ultimum remedium’, aldus de bewindsman in zijn brief. Alkema benadrukt dat er geen sprake is van censuur. “De overheid gaat niet handhaven. Rechthebbenden krijgen meer ruimte om op te treden.”

De brief is te bekijken via deze link.