Thuiskopie beraadt zich op vervolgstappen in Imation-zaak

donderdag 21 februari 2013 - 15:37

In een reactie op de uitspraak van de Haagse rechtbank gisteren in de zaak tegen Imation, laat Hein van Leeuwen, directeur CEDAR, waarbij ook Stichting De Thuiskopie is aangesloten, weten zich te beraden op de te ondernemen stappen. “Maar het ligt voor de hand dat er een hoger beroep volgt.”

De rechtbank in Den Haag heeft gisteren in een tussenvonnis geoordeeld dat een deel van de heffingen op blanco dragers geproduceerd door Imation en geïnd door Stichting De Thuiskopie onterecht zijn geweest. Het gaat hier specifiek om leveringen van blanco dragers voor professioneel gebruik waarop geen heffing van toepassing zou zijn. Stichting De Thuiskopie had voor het uitblijven van betalingen door Imation een zaak aangespannen tegen deze producent van blanco dragers.

De rechtbank in Den Haag oordeelde echter dat een heffing op dragers voor professioneel gebruik niet had gemogen, omdat het in strijd is met de wet en de Europese Richtlijn. Imation betaalde vanaf juni 2010 niet meer voor leveringen aan professionele gebruikers en vanaf maart 2011 heeft het alle betalingen aan de Stichting De Thuiskopie stopgezet.

Overigens oordeelde de rechter ook dat Imation dus wel verplicht is heffingen te betalen voor leveringen van blanco data-cd’s en dvd’s aan privégebruikers, direct of indirect. En is Imation ook verplicht opgave te doen van alle geleverde datadragers.

De eerder onterecht betaalde heffingen mag Imation verrekenen met de nog verschuldigde thuiskopievergoedingen. Hoewel in berichtgeving in uiteenlopende media gerept wordt van een miljoenenclaim, is dat volgens Van Leeuwen volledig uit de lucht gegrepen: “Over de hoogte van de bedragen en de periode waarvoor het hier zou gelden, kan simpelweg geen enkele uitspraak gedaan worden omdat dat nog uitgezocht moet worden. De bewijslast daarvoor ligt overigens bij Imation. Het zal nog een lastige opgave blijken om geheel inzichtelijk te maken wat voor privé en wat voor professioneel gebruik is geleverd.”

De uitspraak heeft tot op heden niet geleid tot nieuwe claims van producenten van blanco dragers aldus Van Leeuwen. “Er hebben zich nog geen bedrijven gemeld die op basis van de uitspraak van gisteren ook een verrekening claimen. Imation maakte geen deel uit van de afspraken in 1999 gemaakt in SONT (de organisatie waarin rechthebbenden en de producenten van blanco dragers gezamenlijk overleg hebben over de thuiskopievergoedingen, red.). Ik verwacht nu niet dat partijen die daar deel van uitmaakten zich nu zullen melden met een claim, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker.”

Volgens Van Leeuwen heeft deze uitspraak geen enkel effect op de nieuwe Thuiskopieregeling die sinds 1 januari 2013 van kracht is, waarbij ook thuiskopievergoedingen door producenten van smartphones, tablets, pc’s en andere elektronica uitgerust met een harde schijf moeten worden betaald. “Duidelijk is wel dat het een uiterst gecompliceerde zaak is en het nog maar de vraag is of met deze uitspraak enige duidelijkheid is gecreëerd. Ik heb het eerder al gezegd: het moge helder zijn dat hier het laatste woord nog niet over gesproken is.”