Buma heeft geen probleem met sterker toezicht op auteursorganisaties

donderdag 07 maart 2013 - 14:00

Buma/Stemra zegt kennis genomen te hebben van het goedgekeurde wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven voor een sterker toezicht op de collectieve beheersorganisaties. In een statement meldt de organisatie dat ‘de meeste punten in de wet door zelfregulering inmiddels zijn geregeld."

Het doel van de nieuwe wet is de verhoging van transparantie bij de activiteiten van de diverse auteursrechtorganisaties, zodat deze organisaties beter kunnen worden gecontroleerd. De wet treedt op 1 juli 2013 in werking.

Het College van Toezicht controleert nu vijf collectieve beheersorganisaties met een wettelijke taak; de vereniging Buma, de Stichting Exploitatie Naburige Rechten (Sena) alsmede de stichtingen De Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht. Straks houdt het College ook toezicht op organisaties die op vrijwillige basis gelden innen of verdelen, zoals Videma en de Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (Norma). “De nieuwe wet schept een strak kwaliteitskader voor en zal leiden tot meer transparantie bij de activiteiten van de auteursrechtorganisaties, zodat ze beter kunnen worden gecontroleerd. Het groeiende economische belang van de sector rechtvaardigt een veel sterker onafhankelijk toezicht op de activiteiten van deze instanties”, aldus Teeven.

Het College moet straks vooraf instemmen met een eenzijdige stijging van de tarieven. Tevens dienen de tarieven, de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, de beheerskosten en nevenfuncties van de bestuurders openbaar worden gemaakt. De nieuwe wet maakt het tevens mogelijk om grenzen te stellen aan de beheerskosten van de auteursrechtorganisaties en aan topsalarissen. Het College mag zonodig een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete opleggen. Boetes kunnen oplopen tot 5% van de jaarlijkse incasso.

In een statement meldt Buma/Stemra dat de afgelopen jaren zaken als Good Governance, transparantie en extern toezicht al zijn aangepakt. “Buma en Sena hebben gezamenlijk Scan opgericht waardoor een gebruiker bij één loket een licentie kan afsluiten voor Buma, Sena en Videma-rechten. Ook heeft de sector een keurmerk in gevoerd. Buma/Stemra voldoet aan de eisen daarvan en heeft het keurmerk toegekend gekregen.”