Convenant ‘Preventie gehoorschade muzieksector’ getekend

vrijdag 14 februari 2014 - 15:06

Vandaag wordt het convenant ‘Preventie gehoorschade muzieksector’ ondertekend door de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM), de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en staatssecretaris Martin van Rijn namens het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Voor de muzieksector is het van belang dat de geluidslimiet gehandhaafd blijft op 103 dB(A), gemiddeld over 15 minuten.

Het gehoorconvenant borduurt voort op in 2011 tussen VVEM, VNPF en de Nationale Hoorstichting gemaakte afspraken. De Nationale Hoorstichting is afgehaakt, omdat zij de diverse maatregelen niet ver genoeg vonden gaan. In september 2013 is het ministerie van VWS bij de gesprekken aangeschoven als convenantspartner. Het convenant gaat 1 maart in, kent een looptijd van twee jaar en zal daarna geëvalueerd worden.

Tijdens Eurosonic/Noorderslag stelde Willem Westermann van de VVEM: “Voor de popindustrie is dit onderwerp van vitaal belang. Het gaat er nu om dat de hele keten van organisatoren, locaties en technische leveranciers ervoor zorgt dat dit aangepakt wordt. Dit is een kans voor de branche om de geluidsnormen in eigen hand te houden, het alternatief is dat we over een aantal jaren wetgeving opgelegd krijgen.”

De VVEM en VNPF hebben zich hard gemaakt voor het behouden van de geluidslimiet op 103 dB(A), gemiddeld over 15 minuten, gemeten vanaf een geluidstafel op twee meter hoogte. Het ministerie had 100 dB(A), gemiddeld over 15 minuten vooraan bij het podium geopperd. Binnen het nieuwe convenant is de grootste verandering dat er meer differentiatie komt. Dat betekent dat de uitspraak ‘We draaien de volumeknop terug’ van staatssecretaris Van Rijn in het persbericht van Rijksoverheid niet helemaal klopt. 

Voorts moet er in zalen en op festivals op laagdrempelige manier gehoorbescherming beschikbaar gesteld worden en actieve voorlichting over gehoorbeschadiging wordt gegeven. Van Rijn: “Ik waardeer het dat deze partijen hun verantwoordelijkheid nemen en een voortrekkersrol vervullen bij het tegengaan van gehoorschade. Ik streef ernaar dat meer partijen zich nog aansluiten bij het convenant. Daar wil ik wel direct bij zeggen dat mijn verwachtingen hoog zijn. Deze afspraken moeten echt leiden tot concrete verbeteringen zodat bezoekers op een veilige manier van muziek kunnen genieten. Als die uitblijven, overweeg ik wettelijke maatregelen.”