Nederlandse dancelabels dienen actief verwijderverzoeken in

maandag 23 november 2015 - 11:42

Het aantal copyrighthouders en belangenverenigingen dat verwijderverzoeken indient bij Google blijft groeien. Afgelopen maand heeft de zoekmachine meer dan 66 miljoen verwijderverzoeken ontvangen, gemiddeld 1500 per minuut. Vanuit Nederland zijn het vooral dancelabels die op dit vlak actief zijn.

Deze cijfers blijken uit het transparantierapport van Google. Deze week in 2014 waren 8.685.346 verwijderverzoeken ingediend. Afgelopen week waren dat er 15.659.212, wat bijna een verdubbeling is. Het totaal van afgelopen maand staat op 66.318.159 verzoeken. Het transparantierapport laat tevens zien dat vanuit Nederland enerzijds stichting BREIN op dit vlak heel actief is, en dat anderzijds met name diverse dancelabels veel verwijderverzoeken indienen. Samen hebben ze zelfs meer ingediend dan BREIN.

BREIN heeft de afgelopen maand verwijderverzoeken ingediend voor 379.593 URL's die linken naar illegale content. Armada Music deed dit voor 156.981 URL's en Spinnin' Records voor 153.908 links. Spinnin' is ook vanuit sublabels actief, met Spinnin' Deep en Spinnin' Remixes zijn respectievelijk 47.862 en 15.520 verzoeken ingediend. Armada deed dit ook vanuit Armada Digital, Armada Trice en A State Of Trance (respectievelijk 33.297, 13.665 en 30.977 verzoeken). Doorn Records en Black Hole zijn andere dancelabels die actief verwijderverzoeken indienen bij Google, elk eveneens met tienduizenden links.

Over de hele linie genomen ontvangt Google vooral verzoeken die niet direct naar illegale content leiden, maar richting sites die blokkades omzeilen, zoals Unblocksit.es.