IMPALA: al 15 jaar de stem van independents

maandag 04 januari 2016 - 18:20

Sinds de oprichting in 2000 heeft IMPALA diverse onafhankelijke spelers in de Europese muziekbranche niet alleen een stem gegeven, maar ook meer kracht. Het aantal onafhankelijke partijen is alleen maar gestegen en dat maakt het werk van IMPALA alleen maar belangrijker.

De introductie van IMPALA, destijds onder de vlag Independent Music Publishers and Labels Association, tegenwoordig werkend als Independent Music Companies Association, was er direct een die in de eerste twaalf maanden van het bestaan de impact van een knock-out had. Als belangenvereniging voor de diverse Europese onafhankelijke muziekmaatschappijen, zorgde IMPALA door daar bezwaar tegen te maken dat de destijds spelende fusie tussen majors EMI en Warner Music vanuit Europa geen goedkeuring kreeg. “Het was de eerste keer dat de independents zich gezamenlijk lieten horen en dat vanuit de Europese Commissie überhaupt aandacht werd besteed aan de belangen van de kleinere partijen in de muziekbranche. Dat heeft wel een schok veroorzaakt”, aldus IMPALA CEO Helen Smith. “We lieten een nieuw geluid horen en als IMPALA dat niet had gedaan, was die fusie destijds zeker doorgegaan.”

Creatieve motor
Vijftien jaar later is de muziekwereld volledig veranderd. IMPALA heeft in die periode altijd de belangen van de onafhankelijke muziekmaatschappijen met hand en tand behartigd, waarbij zeker in voorgenomen fusies tussen de diverse majors belangrijke slagen werden gewonnen, maar onderwijl ook een scherp oog werd gehouden op de veranderende muziekwereld. In een wereld waarin online-inkomsten belangrijker zijn geworden dan ooit, is het werk van IMPALA in belang meegegroeid. Een recent voorbeeld van de kracht van IMPALA was de manier waarop – in samenwerking met andere organisaties – druk is uitgeoefend op Apple Music om rechthebbenden ook in de eerste drie ‘gratis’ maanden gewoon te betalen voor het muziekgebruik. Dat was vergelijkbaar met het akkoord dat Merlin voor de independents heeft bereikt met YouTube. IMPALA heeft in de aanloop daarnaartoe een officiële klacht ingediend bij de EU over de werkwijze van YouTube. Het is een van de voorbeelden van de manier waarop vanuit Europa iets kan worden bereikt dat uiteindelijk wereldwijd impact heeft. Zeker op het gebied van mededingingswetgeving is Europa wereldwijd leidend.

“Het overgrote deel van de creatieve industrie bestaat uit micro, kleine en middelgrote bedrijven”, aldus IMPALA-voorzitter Kees van Weijen. “Maar liefst 80 procent van alle nieuwe muziek die in Europa uitkomt, worden door wat wij ‘small business enterprises’ noemen op de markt gebracht. Eenzelfde percentage geldt voor de werkgelegenheid in deze branche en voor de investeringen in nieuwe Europese muziek. De Europese Unie heeft door het werk van IMPALA inmiddels heel goed door dat het juist deze groep is die de creatieve motor draaiende houdt.”

Gelijkheid
Steeds vaker kiezen artiesten ervoor om te werken met een onafhankelijk label, om op die manier de carrière in eigen hand te kunnen houden. Vanuit die positie is het echter hard werken voor gelijke rechten. De muziekwereld is inmiddels dusdanig veranderd dat het in veel gevallen de online reuzen zijn waartegen IMPALA strijdt voor een eerlijke vergoeding voor het gebruik van het repertoire van de achterban. Het doel is om in de onderhandelingen met de diverse diensten een ‘power gap’ te voorkomen. De belangenvereniging vindt het oneerlijk dat een major-artiest meer krijgt uitbetaald dan een onafhankelijke artiest. Die discussie wordt met name gevoerd over YouTube, daar streamingdiensten als Spotify en Deezer een meer traditioneel uitbetalingsmodel hanteren.

Van Weijen: “Majors kunnen deals maken op basis van het belang van hun content voor de online platforms. Zij kunnen dat gewicht in de schaal leggen. Een onafhankelijk label zal niet snel geneigd zijn op eigen kracht iets te ondernemen. Temeer niet daar moederbedrijf Google de kracht heeft in hun zoekresultaten de hele markt te ontwrichten. IMPALA kan wél die vuist maken.” “Alle artiesten worden gelijk geboren”, stelt Smith. “Dat klinkt wellicht een beetje zweverig, maar dat is wel hoe we erin staan. We strijden tegen ongelijkheid op de markt en willen er in Europa op aandringen dat gelijkheid op het gebied van royalty’s bij digitale distributie van groot belang is voor niet alleen deze industrie, maar ook voor andere creatieve sectoren. We halen hierbij resultaten die niemand had verwacht.”

Eerlijke vergoeding
Naast de ‘power gap’, strijdt IMPALA met diverse andere belangenorganisaties ook om een ‘value gap’ tegen te gaan. Smith: “Eerder dit jaar hebben we een digitaal actieplan gepresenteerd, inhakend op de in mei vanuit Europa gepresenteerde Digital Single Market-strategie van de Europese Commissie. De EU werd onder meer verzocht om het grondrecht op het auteursrecht te versterken, zodat sterkere partijen die het (gedeeltelijk) overdragen van auteursrecht af willen dwingen bij rechthebbenden hier geen misbruik van kunnen maken. Dit is iets waar IMPALA zich momenteel hard voor maakt.” “Dit is niet iets wat alleen de independents aangaat natuurlijk”, voegt Van Weijen toe. “De majors zijn ook bezorgd. Het probleem is dat een partij als YouTube veel geld verdient met content die artiesten produceren, waar echter maar een fractie voor wordt afgedragen. Die eerlijke vergoeding, daar strijden we allemaal voor.”

Gezonde relatie
Die discussie zal onder meer verder worden gevoerd tijdens de Eurosonic Noorderslag conferentie, waar ook het gesprek met de politiek van belang is. IMPALA hoopt dat dit een item zal zijn dat Nederland als voorzitter van de EU in de eerste maanden van 2016 meer prominent op de agenda zal zetten in Europa. Van Weijen: “We hopen dat we besluitvormers kunnen inspireren, zeker omdat we op Eurosonic Noorderslag leden van de Europese Commissie, de Nederlandse overheid én diverse belangenverenigingen bij elkaar in dezelfde ruimte brengen. De komende twaalf maanden zullen voor IMPALA goeddeels in het teken staan van het dichten van de ‘value gap’. Het debat met YouTube blijft relevant omdat het veel winst maakt over de ruggen van de makers van de content. Die verdeling moet eerlijker en we verwachten ergens het komende jaar dan ook stappen vanuit Europa om dit te realiseren.” Smith: “Vooropgesteld, YouTube is een fantastische dienst, waar de hele industrie uiteraard veel voordeel van heeft. Het is dus in ieders belang om over en weer een gezonde, coöperatieve relatie te hebben. We zijn er trots op dat we vanuit Europa in deze discussie dusdanige impact maken, dat de gevolgen hiervan wereldwijd voelbaar zijn. Het einddoel is, en daar wordt iedereen beter van, meer muziek, meer zichtbaarheid en meer opbrengsten voor iedereen.” 

Outstanding Contribution Award
IMPALA reikt jaarlijks een drietal awards uit richting de achterban, of de daaromheen cirkelende partijen: de European Independent Album of the Year, de European Sales Awards en de Annual Outstanding Contribution to European Independent Music. In het jubileumjaar van Eurosonic Noorderslag zal laatstgenoemde prijs worden uitgereikt aan het conferentie- en showcaseprogramma. Peter Smidt van Eurosonic Noorderslag zal deze in ontvangst nemen. Helen Smith: "Eurosonic Noorderslag is al jaren hét platform waar onafhankelijke Europese artiesten zichzelf in de kijker kunnen spelen en waar het hele Europese muziekklimaat door heeft kunnen groeien. Tijdens deze dertigste editie is deze prijs welverdiend."