Nederlandse film- en tv-producenten dagvaarden staat

woensdag 08 maart 2017 - 12:25

Een groep Nederlandse film- en televisieproducenten heeft de staat gedagvaard. Zij stellen de Nederlandse staat aansprakelijk voor schade uit illegaal downloaden. Het doel is om zogenoemde aansprakelijkheidsstelling af te dwingen, waarna een schadeprocedure in gang kan worden gezet.

Vorig jaar eiste de Vereniging van Speelfilm Ondernemers (VSO) via een open brief 1,2 miljard euro van de Nederlandse staat ter tegemoetkoming van de gemiste inkomsten door illegaal downloaden. Volgens de landsadvocaat was de staat niet aansprakelijk. Gesprekken met onder andere staatssecretaris Dijkhoff van Justitie liepen op niets uit.

Het is nog niet bekend wat de hoogte van de schadeloosheidsstelling zal zijn. Als de producenten hun zaak winnen, willen zij met het geld een nieuw productiefonds oprichten ter ondersteuning van de creatieve sector.

“De producenten kunnen best een goede kans maken”, aldus advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die is gespecialiseerd in internetzaken in NRC. “Maar dan moeten ze wel kunnen aantonen dat ze financiële schade hebben geleden.”

De VSO werd eind 2015 opgericht door producenten Klaas de jong en Bernard Tulp  omdat ze het niet eens waren met de koers die brancheverenigingen varen als het gaat om piraterijbestrijding. De VPSO kiest er niet voor om de dialoog aan te gaan met de staat, maar wil 'een actieve rol in het bestrijden van de piraterij' spelen.