Achtergrond: Buitenlands succes met Dutch Music Export

donderdag 16 maart 2017 - 14:40

Doorbreken in het buitenland is voor veel artiesten, bands en dj’s de ultieme droom. Dutch Music Export biedt Nederlandse artiesten mogelijkheden om buiten onze landsgrenzen carrière te maken.

Was een succesvolle carrière buiten de landsgrenzen in het verleden nog slechts voor weinigen weggelegd, tegenwoordig is dat een stuk eenvoudiger. Relatief gezien dan. In 2015 was de Nederlandse popmuziek goed voor een exportwaarde van 183,26 miljoen euro. Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur: “We leveren als muziekindustrie met deze exportcijfers een substantieel deel van de Nederlandse economie. Onze artiesten maar ook onze componisten staan hoog aangeschreven.”

Steeds meer artiesten beschikken over agenten binnen de belangrijke internationale markten of laten zichzelf zien op zogeheten showcases. Wat echter vaak ontbreekt, is het budget voor internationale marketing en promotie. De afgelopen twee jaar is er onder leiding van een aantal  stakeholders binnen de Stichting Popcoalitie, het Fonds Podiumkunsten (FPK) en Buma Cultuur gewerkt aan een nieuw exportbeleid voor de Nederlandse popmuziek.

Tijdens Eurosonic Noorderslag zijn deze plannen onder de naam Dutch Music Export gepresenteerd. Jan van der Plas, voorzitter Popcoalitie: “Het is belangrijk dat er een goed buitenlandbeleid is. Het eerste stamde uit de jaren negentig. Het is niet zo dat dit een gevalletje is van meer geld voor hetzelfde beleid. De manier van doorbreken in het buitenland is inmiddels natuurlijk flink veranderd. Daar hebben wij ons plan op aangepast.”

Structureel en duurzaam
Het Dutch Music Export-beleid staat voor structurele en duurzame steun op marketinggebied voor een breed spectrum aan internationaal actieve en succesvolle artiesten en dj’s binnen de verschillende genres van de popmuziek, zowel in de mainstream- als de nichemarkt. Om de internationale marketingactiviteiten op gang te brengen zijn er voor de jaren 2017 tot en met 2020 extra financiële middelen ter beschikking gesteld. Het beschikbare budget voor deze marketingregeling bedraagt in totaal maximaal een half miljoen euro per jaar.

Toekenning vindt plaats op basis van het zogenoemde matchingprincipe. Het betreft hier dus een cofinanciering, wat wil zeggen dat subsidiebedragen alleen dan worden toegekend wanneer de act beschikt over internationale professionele industrie-partners die aantoonbaar eenzelfde bedrag investeren in de internationale marketing van de artiest. Tevens dient de act te voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder een reëel en marktconform plan, een bewezen vraag naar de act, voldoende productioneel niveau om internationaal te opereren en een functioneel netwerk in het land van export. Volgens Van der Plas is echter niets ‘in cement gegoten’. “De komende jaren gaan we in samenspraak met de betrokkenen kijken waar we indien nodig het beleid kunnen aanpassen. De reacties zijn in ieder geval uitstekend.”

‘Chef de mission’ Marcel Albers vult aan: “We zijn sinds medio februari actief met Dutch Music Export, en inmiddels hebben we al tientallen plannen mogen ontvangen. Ik weet dat er nog veel meer artiesten en managers druk bezig zijn met het opstellen van hun aanpak en plannen.”

Portal
Op de onlangs gelanceerde portal dutchmusicexport.com vind je informatie over de reeds bekende internationale Dutch Impact showcase-evenementen, de snelloketregeling van het Fonds Podiumkunsten en de ‘Starters International Business’-regelingen (SIB) van de dienst RVO van het ministerie van Economische Zaken. Tevens is via de site direct een aanvraagprocedure voor subsidie te starten.