Auteursrechtvereniging wil value gap bestrijden met resolutie

maandag 13 maart 2017 - 12:54

De Franse auteursrechtvereniging International Literary and Artistic Association (ALAI) heeft een resolutie uitgebracht die erop is gericht om de value gap te verkleinen. Het 'opleggen van verplichtingen aan service providers' is een van de maatregelen.

De resolutie is uitgebracht naar aanleiding van het richtlijnvoorstel van de Europese Unie inzake auteursrecht in een Digital Single Market. ALAI wil deze eerlijkere verdeling realiseren door 'het opleggen van verplichtingen aan de service providers die profiteren van de onduidelijke juridische status rond hun aansprakelijkheid voor diensten'. Daarnaast wil de auteursrechtorganisatie 'maatregelen nemen die een eerste stap kunnen zijn om te komen tot een meer billijke inkomstenverdeling'.

De Europese Unie is bezig met het creëren van een Digital Single Market, wat onder meer piraterij moet tegengaan. Het verkleinen van de value gap is een van de doelstellingen die is geformuleerd in de richtlijnbepaling. Deze kwestie speelt al enige tijd in de entertainmentindustrie. Vorig jaar klaagde branchevereniging BPI al over het ontbreken van een passende vergoeding voor gestreamde content op YouTube en Vimeo.

De resolutie is hier in het geheel te lezen.