BREIN naar Hoge Raad over aansprakelijkheid usenetaanbieder

donderdag 16 maart 2017 - 14:26

BREIN is het niet eens met de zogenoemde vrijstelling van aansprakelijkheid voor usenetprovider News-service Europe. De stichting heeft een cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad.

Volgens BREIN kopieerde de provider content en stelde die op eigen servers beschikbaar voor gebruikers die middels een abonnement voor toegang betaalden. “Wij vinden dat het Hof Amsterdam heeft miskend dat NSE wel degelijk aansprakelijk is voor haar bedrijfsvoering, die erop neer kwam dat zij zich de door gebruikers geüploade bestanden feitelijk toe-eigende en inkomsten verwierf door kopieën van deze bestanden lange tijd beschikbaar te houden voor betalende abonnees om te downloaden,” zegt BREIN-directeur Tim Kuik.

“NSE was bekend met het inbreukmakend karakter van de zogeheten ‘binaries’ die zij zo voor lange tijd ter beschikking hield. Aanvankelijk categoriseerde zij die ook. Later liet zij de promotie over aan zogenaamde ‘resellers’ van toegangsabonnementen. Voor de gebruikers was duidelijk dat zij onbeperkt illegaal aanbod van de nieuwste content konden downloaden. De makers en producenten van die content zagen daar geen cent van terug.”

“Het gaat ons niet om het usenet als zodanig, dat is op zich een mooi protocol, maar om hoe commerciële aanbieders zoals NSE er gebruik of beter gezegd bewust misbruik van maken om geld te verdienen met massale inbreuk,” aldus Kuik. “Het gaat niet om de technologie maar om hoe je die gebruikt.”