BREIN: 'Aanbieders illegale mediaspelers stoppen massaal'

donderdag 11 mei 2017 - 12:48

Piratenbestrijder Stichting BREIN meldt dat de aanbieders van illegale mediaspelers massaal stoppen met hun activiteiten. Inmiddels hebben 84 aanbieders de handdoek in de ring gegooid.

Het Europees Hof heeft eind vorige maand in het Filmspeler arrest bevestigd dat verkopers en gebruikers van zulke kastjes inbreuk maken. Ze werden aangeboden met leuzen als "nooit meer betalen voor films, series en sport" en "downloaden (uit illegale bron) is verboden maar streamen niet". Dat is onjuist en gebruikers zijn dus vals voorgelicht. Om inbreuk te voorkomen kunnen zij de kastjes terugsturen en hun geld terugeisen. De prijzen van de kastjes variëren van ongeveer 50 tot 200 euro.

Na het Filmspeler arrest stopten zes aanbieders uit eigen beweging. BREIN stuurde 51 sommaties uit, waarop 37 hun activiteiten staakten. De anderen ontvingen een dagvaarding. Inmiddels zijn al 11 dagvaardingen gereed, van de gedagvaarde partijen is er inmiddels een gestopt. De verwachting is dat anderen ook liever zullen willen schikken dan het aan laten komen op een gerechtelijke procedure, waarbij ook vergoeding van de volledige proceskosten worden geëist. Twintig nieuwe sommaties gaan vandaag de deur uit.

Van de illegale verkopers waren er al 40 gestopt in de aanloop naar het arrest van het Europees Hof, omdat het advies van de Advocaat Generaal eind vorig jaar al duidelijk maakte dat deze handel niet door de beugel kan. BREIN sommeerde ook al partijen omdat zij naast kastjes ook illegale IPTV-abonnementen aanboden die voor rond de 10 en 15 euro per maand toegang geven tot tientallen betaalkanalen met films, series en live sport. Het aanbieden van links naar geripte IPTV-kanalen is ook verboden. Het Europees Hof oordeelde in het GS Media arrest dat een link naar illegaal aanbod inbreuk maakt. Commerciële aanbieders moeten zelf vooraf checken of zij wel naar legaal aanbod linken. BREIN dagvaardde en schikte met een aantal van hen.

BREIN-directeur Tim Kuik: "Hoe langer de verkopers volharden in hun illegale aanbod van mediaspelers, hoe duurder het voor ze wordt. Het gebruik van dit soort spelers veroorzaakt grote schade voor de makers en aanbieders van films, series en sportuitzendingen. De vorderingen en schikkingen zijn daarom stevig en lopen in de tienduizenden euro's en meer. Het gaat niet alleen om webshops maar ook gewone winkels en markthandelaren komen aan de beurt. Verkopers moeten zich realiseren dat dit strafbaar is als misdrijf. BREIN gaat ervoor zorgen dat dit soort misdaad niet loont."

BREIN eist van inbreukmakers dat zij een onthoudingsverklaring ondertekenen met een dwangsom van 10.000 euro per dag(deel) of kastje, een tegemoetkoming in kosten en schade betalen en hun klanten informeren dat gebruik van de speler inbreukmakend is en hen in de gelegenheid stellen de speler te retourneren.