Rechter verplicht provider NAW-gegevens te verschaffen aan BREIN

donderdag 08 juni 2017 - 14:44

Usenetprovider Eweka moet de NAW-gegevens aan BREIN verstrekken van een uploader die auteursrechtelijk beschermd materiaal verspreidde. Dat heeft de rechter bevolen nadat Eweka weigerde deze informatie af te staan.

Eweka handelt volgens de rechter opnieuw onrechtmatig jegens BREIN door niet terstond - zonder gerechtelijk vonnis - de identificerende gegevens te verschaffen van een uploader van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De usenetprovider riskeert een dwangsom van 1.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro en veroordeling in de proceskosten van 1.500 euro als de gegevens niet worden verstrekt.

Eweka weigerde identificerende gegevens vrijwillig af te geven, omdat zij meent "als neutrale tussenpersoon niet in staat te zijn een afweging te maken tussen het belang van haar voormalige klant (...) en het belang van BREIN (...)", staat in een verklaring van BREIN. Dit verweer verwierp de rechter echter: "De belangenafweging die op grond van het toepasselijke arrest Lycos/Pessers dient te worden gemaakt, had Eweka zelf kunnen en ook moeten maken. (...) het (had) op de weg van Eweka gelegen de gevraagde gegevens terstond na kennisname van dat bewijsmateriaal aan BREIN af te geven."

Dit is de tweede zaak in korte tijd tussen BREIN en Eweka met dezelfde uitkomst. BREIN directeur Tim Kuik is tevreden met de uitkomst: "De meeste tussenpersonen houden zich aan de wet en verschaffen vrijwillig de relevante gegevens wanneer BREIN een gemotiveerd verzoek doet. Zij moeten dan snel de afweging maken want rechthebbenden hebben er belang bij dat dit soort uploaders zo snel mogelijk gestopt en aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit vonnis legt hier nogmaals de nadruk op."

BREIN won in juni 2016 een rechtszaak tegen Eweka, waarna de auteursrechtbeschermer zonder tussenkomst van de rechter identificerende gegevens mocht opvragen bij de usenetprovider.