Klap Evenementenverzekeringen ziet adviesfunctie groter worden

vrijdag 04 mei 2018 - 10:34

Bij elk evenement kan iets misgaan. Om achteraf niet met onvoorziene kosten te worden geconfronteerd, hebben organisaties de mogelijkheid om zich te verzekeren. Klap Evenementenverzekeringen stelt zich ten doel alle risico's voor verzekerden vooraf zo veel mogelijk in kaart te brengen en waar nodig af te dekken. 

Het afsluiten van een verzekering is voor veel evenementenorganisaties een must. Er zijn zat voorbeelden uit het recente verleden waarbij er iets misging dat tot flinke schade leidde, persoonlijk en materieel. Alleen, hoe kom je aan een verzekeringspolis die de juiste risico's dekt? Klap Evenementenverzekeringen is een marktleider op dit gebied, die ondernemers in de branche graag informeert over de gevaren die op de loer liggen.

“Er vinden in Nederland veel soorten evenementen plaats en daarvoor gelden naast algemene vaak specifieke risico's”, zegt Michiel Bredius, commercieel directeur van Klap. “Bij een obstacle run wil de organisatie zich bijvoorbeeld graag indekken voor het geval een deelnemer zich bezeert, terwijl voor een muziekfestival mogelijke afzeggingen en weersomstandigheden leidend zijn. Tot onze klanten behoren zowel grote organisatoren als lokale verenigingen en stichtingen. Het is onze missie om iedereen zoveel mogelijk maatwerk te bieden.”

Betrouwbare partners
Naast weersomstandigheden en aansprakelijkheid zijn het risico van annulering (bijvoorbeeld door een terreurdreiging) en de inhuur van benodigde materialen en mensen belangrijke redenen voor evenementenorganisaties om zich goed te verzekeren. Bredius: “Ook toeleveranciers stellen organisatoren van evenementen steeds vaker de voorwaarde dat er een goede verzekering is afgesloten. Voor die organisatoren is het van levensbelang om met professionele en betrouwbare partners te werken, stellen wij. Zij kunnen voordat er iets misgaat helpen bij het nemen van de juiste maatregelen en soms een evenement daardoor redden. Onze rol is veel breder dan slechts het inventariseren van risico's en het opsommen van polisvoorwaarden. We checken het liefst samen met een organisatie en/of toeleverancier ruim vooraf of alle risico's in beeld zijn en kijken daarbij ook naar reeds afgesloten verzekeringen. Die adviesfunctie wordt steeds belangrijker in de evenementenbranche.”

Groeiende markt
De laatste jaren is de markt voor evenementenverzekeringen gegroeid, volgens Bredius. “Terreurdreiging, code rood, festivals die geannuleerd worden en voorbeelden als het monstertruckdrama, zorgen voor meer aandacht voor het afdekken van risico's. Momenteel verwelkomen wij dagelijks nieuwe klanten. Toch zien wij niet graag dat er ergens iets fout gaat. Het is veel beter voor onze klanten als vooraf wordt ingeschat dat iets kán mislopen. Daardoor kun je voorkomende maatregelen treffen en daar hoort natuurlijk een goede verzekering bij.” De kosten voor een verzekering die rekening houdt met alle risico's die het organiseren van een evenement met zich meebrengt, bedragen volgens Bredius gemiddeld slechts 1 à 2 procent van de begroting.

 

Een evenementenverzekering van Klap dekt de volgende risico's af:

Onkosten
Betreft verzekerde kosten in geval een evenement onverhoopt wordt onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast.

Extreem weer
Verzekering voor het geval een evenement moet worden afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd door extreme weersomstandigheden.

Aansprakelijkheid
Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor schade, veroorzaakt aan derden, tijdens activiteiten in het kader van het evenement.

Materiaal
Verzekering voor het geval er materiaal verloren of beschadigd raakt.

Ongevallen
Verzekering voor alle organisatieleden in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval.

Non Appearance
Verzekering voor schade die ontstaat doordat een of meerdere verzekerde personen door omstandigheden niet kunnen verschijnen.

Terrorisme
(Dreiging van een) terroristische aanslag is verzekerd in de rubriek 'onkosten' via de NHT-pool (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden), onder enkele voorwaarden.