TSC Crowd Management investeert in kennis

vrijdag 04 mei 2018 - 10:40

Binnen de evenementbeveiliging en crowd management heeft TSC Crowd Management een naam hoog te houden. Tot de speerpunten van het bedrijf uit Utrecht behoren een continue scholing van het personeel en toepassen van nieuwe technieken. In de vorm van de nieuwe e-learning module en het Data Analyse Centrum komen die twee samen.

Als marktleider in Nederland en Engeland vervult TSC Crowd Management een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van het vakgebied. Gerard van Duykeren, CEO van het Utrechtse bedrijf, doet dat zelf door in het bestuur van de Nederlandse Veiligheidsbranche en de VVEM plaats te nemen, en als Board Member van de Event Safety Group van de Europese Festivals Association. De kennis die hij en TSC Crowd Management sinds de oprichting in 1985 hebben opgedaan wordt actief doorgegeven, getuige de vier boeken die hij over het werk schreef, en bijvoorbeeld aan studenten van de Hogeschool Utrecht, getuige de minor Event Crowdmanagement voor HBO’ers die met TSC is opgezet.

Pionieren
Zo is het beroep in de loop der jaren een gecertificeerd en erkend vak geworden, waar de hele evenementensector van profiteert. Van Duykeren: “De entertainmentindustrie is met zijn veertig tot vijftig jaar een jonge sector die zich snel ontwikkelt. Binnen de branche groeit de aandacht voor het thema veiligheid, dat op zijn beurt in ontwikkeling is. Dat betekent pionieren. We vinden dat leuk en we zijn er ook goed in. Het geweldige palet aan evenementen waar wij met TSC voor werken, stelt ons in staat een lerende organisatie zijn. We beschikken door onze ervaring over ontzettend veel in-house kennis. Die kunnen we omzetten in praktische kennis en opleidingen. We vinden het mooi om als marktleider onze verantwoordelijkheid te nemen en zo iets toe te voegen aan het vakgebied.”

E-learning
Binnen TSC Crowd Management wordt al geruime tijd gebruikgemaakt van de eigen TSC Academy. Daar is afgelopen zomer een e-learningprogramma bij ontwikkeld. Doel hiervan is om, naast de reguliere trainingen en lessen, binnen de al bestaande opleidingstak ook een mogelijkheid voor blended learning aan te bieden. Zo kunnen vaste medewerkers maar bijvoorbeeld ook tijdelijke oproepkrachten in het festivalseizoen, leren op momenten dat het ze uitkomt. Inmiddels zijn er 43 e-learning cursussen beschikbaar, zowel op operationeel als op managementniveau.

“We hebben altijd flink geïnvesteerd in de TSC Academy, met praktische training on the job en een mentorensysteem naast een klassikaal en theoretisch gedeelte", zegt Van Duykeren. "Omdat we constateerden dat onze medewerkers en oproepkrachten in toenemende mate over minder tijd beschikten, hebben we besloten dit e-learningprogramma te ontwikkelen. Op die manier beschikken ze over de leerstof, die ze er ook later nog eens bij kunnen pakken als naslagwerk. Daar hoort natuurlijk een terugkoppelingselement met toetsing bij. Door deze opzet bereiken we nu meer mensen, en geven tegelijkertijd de kwaliteit een impuls doordat medewerkers zelf hun competenties kunnen uitbreiden en zo meer bagage krijgen.”

Evenementenhandboek Veiligheid
Op voordracht van de VVEM is Van Duykeren bestuurslid van de Stichting Evenementenhandboek. Zo was hij ook betrokken bij de ontwikkeling van het Evenementenhandboek Veiligheid, waarvan de conceptversie enkele maanden geleden verscheen. De 1.0-versie wordt binnenkort gepubliceerd. Van Duykeren: “Momenteel leggen diverse werk- en expertgroepen de laatste hand aan de laatste hoofdstukken. De reacties die we reeds gekregen ontvangen op de conceptversies zijn buitengewoon positief, met name vanuit de gemeenten. Eindelijk is er een document waarop alle betrokken partijen kunnen terugvallen. Het Handboek biedt verschillende handvatten en richtlijnen die ervoor zorgen dat alle partijen dezelfde taal spreken. En dat komt een verdere professionalisering weer ten goede. Het is een levend document, dat structureel bijgewerkt wordt. Niet met talloze voorschriften, anders krijg je een boek van 2.000 pagina’s dat zijn doel voorbijschiet. De werk- en expertgroepen kijken kritisch naar wat er wel en niet in wordt opgenomen.”

Pilot profiling
TSC Crowd Management was vorig jaar onderdeel van de eerste publiek/private peer review in Nederland. Deze werd in nauwe samenwerking met de politie, de Gemeente Nijmegen en de Nederlandse Veiligheidsbranche georganiseerd, tijdens het concert van Robbie Williams in Nijmegen. Een publiek/privaat-team heeft de vooraf gestelde onderzoeksvragen en leerdoelen onderzocht en geëvalueerd. Dit jaar zal een – wederom – gemengd team vervolg geven aan de geslaagde pilot. Ook in 2017 is samen met de Politieacademie en de Nederlandse Veiligheidsbranche samengewerkt inzake het signaleren van afwijkend gedrag, de spottersopleiding van de politie. Een van de doelen is dat politie en evenementenbeveiligers “dezelfde taal spreken” zodat er sneller en efficiënter informatie kan worden gedeeld. Voor 2018 staat een verdere uitbreiding en ontwikkeling van deze samenwerking op stapel.

Data Analyse Centrum
De groeiende rol van big data heeft ook zijn weerslag op het werk van TSC Crowd Management. Vorig jaar werd het Data Analyse Centrum (DAC) ontworpen en in gebruik genomen. Doel is onder meer om bezoekersgroepen en hun gedrag tijdens evenementen te analyseren, zodat het mogelijk is in te grijpen bij suboptimale omstandigheden zoals opstoppingen of ongemakkelijke situaties, stelt Van Duykeren. "Met de opgedane inzichten kun je bij een volgende editie van het evenement de inrichting van het terrein aanpassen. Door opdrachtgevers te voorzien van voorspellingen en advies, gebaseerd op metingen, is het mogelijk de bezoekerservaring te verbeteren. In juli, bij het concert van Robbie Williams in het Goffertpark in Nijmegen, hebben we voor het eerst met DAC gewerkt. Dat beviel goed, en inmiddels wordt het systeem vaker ingezet, zoals onlangs bij de veertien avonden dat De Vrienden van Amstel LIVE! in Ahoy’ neerstreek. Met een verzameling aan data over bijvoorbeeld bezoekersstromen kunnen we beter leren anticiperen op veranderende omstandigheden. Op die manier zijn we goed voorbereid voor op wat er gaat of kan gebeuren. Met de data kunnen we ook voorspellingen verzorgen. Een groot deel van ons werk hebben we altijd op basis van ervaring of onderbuikgevoel gedaan. Door het gebruik van data kun je abstraheren, je maakt een wetenschap van het vak door het met cijfers te onderbouwen. Door analyses te maken kom je als het ware aan de voorkant van het proces te zitten. Daardoor kun je adviseren en gebeurtenissen sturen, in plaats van dat ze je overkomen.”

Situational awareness
Het DAC staat nog in de kinderschoenen en wordt dit jaar verder getest, bij optredens van onder anderen Ed Sheeran, Eminem, en de festivals Lowlands en Pinkpop. “Je raakt nooit uitgetest en uitgeleerd, want dat zijn stuk voor stuk unieke praktijksituaties. Het achterliggende idee is een maximale situational awareness creëren. Daarmee is zo’n datacentrum de volgende stap in de verdere volwassenwording van het vak. Het draait allemaal om ontwikkelen, innoveren en leren, en zoals je merkt worden wij daar in Utrecht warm van.”