De Pul in Uden een halve eeuw jong

dinsdag 05 juni 2018 - 11:14

De Pul in Uden is opgericht in 1968 als ‘ontmoetingscentrum voor jongeren’. Vijf decennia later is de rol van de zaal volledig veranderd en behalve een poppodium ook een cultureel centrum te noemen. Directeur Gijs de Louw stelt dat een poppodium zijn plek in de maatschappij continu moet evalueren om het eigen bestaansrecht te bewaren.

De Pul is, net als het eveneens 50 jaar oude Paradiso, een van de tastbare uitwassen van de opkomst van de jongerencultuur eind jaren zestig. In tegenstelling tot de hoofdstedelijke concertzaal, is De Pul een podium dat zich staande heeft gehouden in een niet-stedelijke omgeving. “In 1968 was De Pul een ontmoetingscentrum voor jongeren in de kelder van het patronaatsgebouw, het was niet – zoals elders in het land – een hippieaangelegenheid. Wel was het een vrijplaats waar jongeren zichzelf konden zijn, voor die tijd en voor deze regio vrij progressief”, aldus De Louw. “In 1976 kwam De Pul in het pand terecht waar we nu nog steeds zitten.”

Progrock
Het pand is inmiddels volledig toekomstbestendig gemaakt en van moderne technieken voorzien. Toch is het oorspronkelijke karakter bewaard gebleven. “Enige tijd terug hadden we hier Bert Heerink staan en die zei op een gegeven moment: ‘Er is hier sinds de jaren zeventig niks veranderd’. Terwijl binnen inmiddels vrijwel alles vernieuwd is. Dus dat hebben we goed gedaan.” 

De Louw ziet dat de plek die ooit is opgericht voor jongeren inmiddels helemaal niet meer zo’n vanzelfsprekende plek is voor de jeugd van nu. Deze generatie heeft andere wensen en behoeften. “Dat we het desondanks zo lang volhouden, heeft alles te maken met de rol die we innemen in de maatschappij. De maatschappij verandert, en dan moet je meebewegen. Als poppodium moet je jezelf relevant houden. Het is zaak om niet alleen heel goed in de gaten te houden wie je bezoekers zijn, maar ook om actief te kijken hoe je aantrekkelijk kunt zijn voor een nieuwe generatie. Wij doen dat aan de hand van een heel uitgekiende programmering. Progrock en symfo doen het hier goed, maar het zou niet slim zijn om ons daarop blind te staren omdat we weten dat het goed loopt. We proberen zo breed mogelijk te programmeren. Voor de komende maanden moet je bijvoorbeeld denken aan Ronnie Flex of Martijn Fisher zingt Hazes. Artiesten die uitverkopen, maar waarvan de doelgroep wellicht nog niet z’n band heeft met De Pul. Die band willen we graag opbouwen.” 

De band met publiek uit de regio is belangrijk, maar ook de band met talent. “In de breedste zin van het woord. Muzikaal talent uiteraard, maar ook personeel. Er zijn diverse oud-Pul-medewerkers die zich hier als vrijwilliger hebben kunnen ontwikkelen en inmiddels een professionele loopbaan hebben. Die springplank willen we nog steeds zijn, daarom creëren we nog altijd dergelijke ontwikkelplekken."

Duurzame toekomst
De Louw vervolgt: "Ook dát is een belangrijke rol als maatschappelijke instelling. Voor beginnende artiesten geldt dat de grote zaal met een capaciteit van 650 man wellicht een stap te ver is. Zodoende hebben we het café verbouwd tot een tweede podium, met zo’n 100 man capaciteit. Op die manier kunnen we artiesten – niet alleen uit de regio maar ook landelijk en soms zelfs internationaal – een band laten opbouwen met De Pul door hen in een vroeg stadium een podium te bieden en hen te kunnen laten doorgroeien. Uiteraard staan we de komende tijd uitgebreid stil bij ons jubileum, maar De Pul heeft het oog altijd op de toekomst gericht. Om dit kracht bij te zetten hebben we, samen met een tiental andere podia, het convenant GreenStages2020 getekend. De Pul gaat zo duurzaam de toekomst in!”

Meer informatie is te vinden op de website van De Pul.