Le Poole Bekema groeit 
met ontwikkelingen mee

dinsdag 10 juli 2018 - 16:25

Het Haarlemse advocatenkantoor Le Poole Bekema heeft zich in enkele jaren tijd ontwikkeld tot een van de leidinggevende advocatenkantoren op het vlak van intellectueel eigendomsrecht, mediarecht, privacyrecht en entertainmentrecht. 

Mag je lookalikes van BN'ers gebruiken voor commercieel gewin, bijvoorbeeld in een online commercial? Het is een discussie over portretrecht die Bas Le Poole, medeoprichter van advocatenkantoor Le Poole Bekema, aan het hart gaat. “Zij hebben een verzilverbare populariteit. De vraag of je daarvan, al dan niet met lookalikes, gebruik mag maken vind ik vanuit mijn vakgebied een interessante.”

Sterke groei in platfoms
Het gebruik van lookalikes is een van de ‘bijwerkingen’ van de vele technologische ontwikkelingen die mediabedrijven de laatste jaren hebben doorgemaakt. Die ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor zaken als auteurs- en portretrecht, aldus Le Poole. “Het recht hobbelt altijd achter de technologische ontwikkelingen aan. Waar vroeger een foto alleen in de krant werd gepubliceerd, wordt deze nu ook openbaar gemaakt in een app, feed of op een andere manier. Dat heeft direct auteursrechtelijke consequenties, zoals andere tarieven en rechten. Hetzelfde zie je bij films. Die verschenen vroeger alleen in de bios voordat ze op video uitkwamen. Nu komen ze online beschikbaar, voor mobiel, via video on demand en dat zorgt weer voor verschillende vergoedingsstromen. Het maakt ons werk behalve ingewikkelder ook leuker.“

Aanpak illegaal downloaden
Le Poole is met Anne Bekema de oprichter van Le Poole Bekema, dat zich 3,5 jaar geleden losmaakte van advocatenkantoor Houthoff om zich te specialiseren op terreinen als intellectueel eigendomsrecht, mediarecht en privacyrecht. Sindsdien is het van drie naar acht medewerkers gegroeid en neemt de internationale clientèle toe. Het jonge bedrijf werd vorig jaar door de Nederlandse film- en televisieproducenten in de arm genomen om namens hen een procedure tegen de Nederlandse staat te starten. Als vertegenwoordiger van SEKAM, de rechtenorganisatie die ruim 1.400 Nederlandse film- en tv-producenten vertegenwoordigt, is Le Poole Bekema in actie gekomen om voor hun cliënt schadevergoeding te eisen en de overheid te dwingen het illegaal downloaden van films actief te bestrijden. Vlak voor het verschijnen van dit nummer heeft de rechter uitspraak gedaan.

Internationale exploitatie
Dat Le Poole Bekema in de arm is genomen voor deze procedure, is geen toeval. Het advocatenkantoor volgt al jaren de trends en ontwikkelingen in de audiovisuele wereld op de voet en werkt veel voor omroepen en organisaties zoals de NCP (Nederlandse Content Producenten). Dankzij internet krijgen veel openbaarmakingen ook sneller een internationaal karakter, reden waarom er intensief contact is met buitenlandse cliënten en collega’s. “Media- en entertainmentbedrijven zoeken ook naar extra manieren om succesvol auteursrechtelijk beschermde werken internationaal te exploiteren”, legt Le Poole uit. “Zo zijn we onder meer bezig met de uitzendrechten van sportevenementen, zoals de Olympische Spelen en voetbalwedstrijden.”

Naast de snelle technologische ontwikkelingen wordt de internationalisering van het recht steeds relevanter. De besluiten die in Brussel op Europees niveau en door het Europese Hof in Luxemburg worden genomen, hebben direct invloed op de situatie in Nederland. Le Poole Bekema houdt de vinger aan de pols bij de ontwikkelingen die relevant zijn voor de terreinen waar het advocatenkantoor zich op begeeft. Een daarvan is de onlangs ingestelde regelgeving rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). “Alles wordt internationaler”, aldus Le Poole. “Het begint met een verordening in Brussel, die doorwerkt in Nederland, zoals deze privacywetgeving. Maar dat geldt ook voor nieuwe methoden zoals programmatic advertising en blockchain. Wij assisteren mediabedrijven met de juridische aankleding van de toepassingen daarvan.”

Meer informatie is te vinden op de website van Le Poole Bekema.