BREIN nuanceert UvA-onderzoek over piraterij

dinsdag 07 augustus 2018 - 13:49

Uit een onderzoek van de UvA onder consumenten in verscheidene EU-landen bleek vorige week dat piraterij tussen 2014 en 2017 gedaald is. Volgens de UvA is er geen overtuigende link met de beschikbaarheid van handhavingsinstrumenten gevonden. In een verklaring op zijn website meldt BREIN dat dit ‘wat genuanceerder ligt’.

BREIN: “Het onderzoek blijkt daarbij te doelen op handhaving tegen individuele downloaders. Anders ligt het met blokkering van toegang tot illegale platforms. Daarover zegt het onderzoek op pagina 29: er is bewijs dat gelijktijdige blokkering van een groot aantal websites in het VK een statistisch significant negatief effect had op totale online piracy en een positief effect op het gebruik van legale video streaming platforms.”

De piratenbestrijder zegt verder dat over het blokkeren van een individuele site een eerder UvA-onderzoek is aangehaald, waaruit zou blijken dat een blokkade ‘weinig tot geen effect’ zou hebben omdat gebruikers dan naar andere illegale sites gaan of de blokkering omzeilen. Ook hier nuanceert BREIN een en ander: enkel The Pirate Bay werd geblokkeerd en dit resulteerde er volgens het onderzoek in dat 20-25% van de illegale downloaders hun illegale gebruik minderden. Volgens het onderzoek downloadde 25% van de consumenten uit illegale bron, de 20-25% werd daarom gerapporteerd als 4-6% van alle consumenten. Maar bij handhaving gaat het om het effect op illegale gebruikers en niet om mensen die niet illegaal downloaden.

BREIN: “Dit is beslist niet weg te zetten als ‘weinig tot geen effect’. Uiteraard is ook niet de bedoeling dat het bij de blokkering van een enkele site blijft. In het VK werden 144 sites geblokkeerd ten tijde van het aangehaalde onderzoek dat significant effect op illegaal en legaal gebruik aantoonde. Dat BREIN niet alle illegale platforms tegelijkertijd hoeft aan te pakken maar dit ook stuk voor stuk mag doen, is inmiddels ook door de Hoge Raad bevestigd.”