Security & crowd 
management

Dat het aantal evenementen en festivals nog altijd een stijgende lijn vertoont, is natuurlijk goed nieuws, maar het zorgt ook voor een uitdaging. Security- en crowdmanagementbedrijven zetten vol in op het werven, opleiden én behouden van personeel. In deze special passeren alle relevante partijen en organisaties de revue.